Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego