2015Przetargi

Wyniki otwartego konkursu ofert

Informacja
o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów
w Urzędzie Gminy w Klimontowie

na stanowisko: „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie dot. realizacja 2015 r.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybrani:

  1. Krzysztof Dywan
    zamieszkały: Pęchów 57, 27-640 Klimontów
  2. Ewiak Szczepan
    zamieszkały: Kroblice Pęchowskie 16 A, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie:
Wymienieni j/w spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, przedstawili wymagane dokumenty oraz przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.