Nowości

Zakończenie przebudowy ul. Sandomierskiej

Zakończyła się przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 758 – odcinka ulicy Sandomierskiej w Klimontowie.

W dniu 3 listopada 2022 roku w Klimontowie odbył się oficjalny odbiór drogi wojewódzkiej nr 758. W oficjalnym przecięciu wstęgi i otwarciu drogi udział wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, radny Sejmiku Paweł Krakowiak, Pan Rafał Olszak przedstawiciel Wykonawcy Firma DROGOMEX sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, Dyrektor ŚZDW Jerzy Wrona, Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, Zastępca Burmistrza Edward Przytuła, Skarbnik Gminy Klimontów Anna Sobolewska oraz radni Gminy Klimontów.

Prace polegały na poszerzeniu istniejącej jezdni i chodnika, wykonano ścieżkę pieszo-rowerowa, przebudowano zatoki autobusowe, utworzono nowe miejsca postojowe dla aut, zmodernizowano zjazdy z drogi.

Zadanie, którego ogólna wartość wynosi około 2 600 000 złotych. Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego oraz otrzymało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 w kwocie 650 000 zł.