Czyste powietrze

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne z pracownikami Urzędu w dniu 26 kwietnia (piątek) 2024 r. o godzinie 1100. Spotkanie odbędzie się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Zapraszamy serdecznie!