AktualnościOgłoszenia

Zawarcie umowy dofinansowania na usuwanie azbestu

W dniu 25.10.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 129 386.16 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: transport i utylizację z 82 nieruchomości – ok. 246 Mg azbestu.

Loga WFOŚiGW w Kielcach, MKiŚ, NFOŚiGW