2015Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”.