2014Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwestycyjnych polegających na doposażeniu świetlicy”, w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014r” finansowanej ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.