2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
“Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków
klęsk żywiołowych tj.
1. Przebudowa drogi gminnej nr 331031 Pęchów-Kolonia Gać od km 0+000 do km 0+830
2. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+272 do km 0+670”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Wojciech Dryś
Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
5.289,00
2 Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek,
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
1.950,00
3 Mariusz Mroczek
Stoki Duże 9, 27-440 Chmielów
1.216,00
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.230,00
5 MJJ Marek Jakóbkiewicz Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce 3.874,50
6 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
ul. Aleja Warszawska 16b, 39-400 Tarnobrzeg
1.193,10
7 Marek Kawka
Jaworznia-Gniewce 5F, 26-065 Piekoszów
2.100,00