2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) – służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP z dnia 28.05.2014r nr 179408;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Belgips PHU Renata Bryła
  ul. Lubelska 47a, 27-600 Sandomierz

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Belgips PHU Renata Bryła
   ul. Lubelska 47a, 27-600 Sandomierz
   cena: 83 792.76 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło
   ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław
   cena: 117 455.93 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 71,34
  3. Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz
   ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce
   Cena: 88 688.03 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 94,48
  4. „DRO-MAR” Marcin Dróżdż
   ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew
   cena: 102 898.16 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 81,43
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)