2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz
  Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
  cena: 3 690,00 zł
 2. Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
  ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
  cena: 3 567,00 zł
 3. db projekt Konrad Gądek
  ul. Jana Pawła II 3/28, 28-200 Staszów
  cena: 6 150,00 zł
 4. Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA PROJEKT
  Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
  cena: 4 797,00 zł