2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zysmana)” ogłoszenie BZP z dnia 04.04.2014 nr 73367 – 2014;

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
   ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
   Cena: 1 062 333,40 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 100,00
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
   „DROKAM” Tomasz Wojtas
   Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
   Cena: 1 192 778,15 zł brutto – liczba uzyskanych punktów – 89,06
  3. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa
   „DYLMEX” Tomasz Dyl
   ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
   cena (po poprawieniu innej omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1 238 186,02 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 85,80
  4. Przedsiębiorstwo Budowlane
   „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik
   Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Św.
   cena (po poprawieniu omyłki rachunkowej (na podstawie art. 87 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1 237 624,11 zł brutto – liczba uzyskanych punktów 85,84.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)