2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie usługi w zakresie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w budynkach stanowiących własność Gminy Klimontów”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Specjalistyczna „ARL” – Andrzej Lipidalski
os. Stawki 18/24, 27 – 400 Ostrowiec Św.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Wykonawca Kwota
1 Firma Specjalistyczna „ARL” – Andrzej Lipidalski
os. Stawki 18/24, 27–400 Ostrowiec Św.
9 225,00
2 Jacek Nowicki
ul. Zawiszy Czarnego 46, 52 – 241 Wrocław
9 996,77
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EL POL–BUD”
mgr Ewa Medyńska
ul. Lipińskiego 8A/8, 20–849 Lublin
10 996,47
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe „AN-BUD”Andrzej Jakubczyk
ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza
18 450,00
5 PHU „TOPEKO” Sławomir Turbakiewicz
ul. Gulińskiego 27, 27–400 Ostrowiec Św.
21 365,10
6 P.P.H.U. „KAROCEZA”
Konary 42, 27–640 Klimontów
24 354,00
6 PBI ADMINISTRACJA 1 Sp. z o. o.
ul. Kutrzeby 16/18, 05 – 062 Stare Babice
24 354,00
7 Biuro Obsługi Budownictwa Joanna Mroczko–Sidorowicz
ul. Dubois 26A/18, 50–207 Wrocław
39 000,00