2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PHUP „EURO-GAZ” sp. j. Zgórsko
ul. Leśna 48 26-052 Nowiny
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
brutto zł
1 Środowisko i innowacje Sp. z o. o.
28-142 Tuczępy, Dobrów
3,09
2 Paweł Michalski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO
28-100 Busko-Zdrój Mikułowice 261
302,40
3 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
T-tel Tomasz Wieczorek
43-300 Bielsko-Biała ul. Pogórze 20/2
3,67
4 RENOWO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
91-498 ŁÓDŹ ul. Studzińskiego 48 m. 8
4,28
5 Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik
20-234 Lublin ul. Metalurgiczna 17c
4,43
6 Z.G.K GRONEKO Sp. z o. o.
Mikorzyn 19 87-732 Lubanie
4,75
7 Firma Remontowo-Budowlana
mgr inż. Radosław Rokosz „RAGAR”
31-610 Kraków os. 1000-Lecia 35/16
3,78
8 PHUP „EURO-GAZ” sp. j. Zgórsko, ul. Leśna 48
26-052 Nowiny
2,85
9 Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi pogrzebowe „EDEN”
Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów
5,00
10 Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WAGRA”
Wacław Ostrowski Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice
3,08
11 BHZ Modbut W. Lasowski, A. Laskowska Orzechów 11
37-455 Radomyśl nad Sanem
3,24