2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawa i montaż 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk
Lipniki, ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Zakład Wielobranżowy „SOPEL”
Sławomir Sobczyk
Lipniki, ul. Akacjowa 3, 86-005 Białe Błota
12.177,00
2 A2HM TRADE Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 1 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski
18.111,01