2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
TOMEX Pracownia Usług Projektowo-Budowlanych Tomasz Zakrzewski
ul. Kmicica 21 m. 15, 92-433 Łódź

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Biuro Projektowe asx-bud Sławomir Żołyński
47-420 Kuźnia Raciborska, Pl. Mickiewicza 1
15.350,40
2 A&W Biuro Konsultingowe Anna Wasielewska
ul. Prałatowska 6/144, 03-510 Warszawa
28.265,40
3 ProjekT Sylwia Sobieska
ul. Gródźki 3B, 07-300 Ostrów Mazowiecka
23.000,00
4 Biuro Inżynierskie PONTIS Zofia Lewandowska
ul. Jana Pawła II 72 m. 43, 15-753 Białystok
18.400,00
5 Projekty SKRABACZ sp. z o. o.
Ilkowice, ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski
18.450,00
6 TOMEX Pracownia Usług Projektowo-Budowlanych
Tomasz Zakrzewski
ul. Kmicica 21 m. 15, 92-433 Łódź
14.760,00