2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: zaproszenia do składania ofert na:
„Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 0780T w miejscowości Nowa Wieś gm. Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
„ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POMIARY
Sokolniki ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk
ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska
60.270,00
2 ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
mgr inż. Jerzy Kąsek
ul. Kolejowa 108F, 28-200 Staszów
67.896,00
3 „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary
Sokolniki, ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
35.670,00