Aktualności

Uroczyste przekazanie placu budowy sieci wodociągowej w Nawodzicach

W piątek 06.10.2017 r. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz z Adrzejem Swajdą – Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marcinem Piwnikiem – Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Małgorzatą Mierzwą – Dyrektorem Firmy WOD-GAZ, Markiem Goździewskim – Wójtem Gminy Klimontów, Beatą Orłowską-Gabrek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodzicach oraz mieszkańcami uroczyście przekazali plac budowy sieci wodociągowej w Nawodzicach. Wójt Gminy przywitał przybyłych i w kilku słowach powiedział, że jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Nawodzic. Wybudowane zostanie ponad 17 km sieci wodociągowej, ponad 160 przyłączy, 3 przepompownie i 4 zbiorniki. Przewidziany koszt robót to ok. 3 631 000,00 zł z czego dofinansowanie z udziałem środków EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi 63,63%. Po terenie Gości oprowadził Kierownik budowy Stanisław Kobus. Następnie wszyscy zostali zaproszeni do Świetlicy Wiejskiej w Nawodzicach, na gorący poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach.