2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 120 gospodarstw domowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów”

W związku z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” realizowanym przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3, Osi priorytetowej 8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego  i przedstawia najkorzystniejszy bilans uzyskanych punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa oferenta Minimalny transfer
do komputera
dla osób fizycznych:
Mbit/s
Cena
brutto
1. TOYA Systemy Komputerowe sp. z o. o.
ul. Telefoniczna 46F, 92-016 Łódź.
2 Mbit/s 55 350,00
2. Partners Internet Integrations Partners sp. z o. o.
ul. Kazury Stanisława 2C lok. 15, 02-795 Warszawa
2 Mbit/s 56 243,52
3. Telestrada S. A.
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
2 Mbit/s 56 678,40
4. F.P.H.U. „PROVINET” Grzegorz Nowak
ul. Strażacka 2, 27-640 Klimontów
3 Mbit/s 48 708,00