2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin nr ewid. dz. 210” ogłoszenie w BIP nr 68 z dnia 03.09.2018 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
R
akowska 40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

Oferty złożone w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Cena
1 Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski
Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany
125.364,06
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
102.714,84