2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont drogi gminnej Borek Klimontowski-Rogacz nr ewid. dz. 75, 77, 208 od km 0+000 do km 1+030”
ogłoszenie BZP nr 140981 z dnia 18.07.2016r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Lider konsorcjum:
  Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o. DYLMEX-INWESTYCJE sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner konsorcjum
  Firma TRANSPORTOWO-BUDOWLANO-DROGOWA „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.

  Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:

  Lp. Wykonawca Cena Okres
  gwarancji
  Suma
  punktów
  przyznanych
  ofercie
  1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
  ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  240.935,72 60 miesięcy 75,14
  2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  „DROKAM” Tomasz Wojtas
  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
  239.139,18 60 miesięcy 75,66
  3 Lider konsorcjum:
  PBI Infrastruktura S.A.
  ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
  205.080,72 60 miesięcy 87,40
  4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla
  ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice
  194.999,96 48 miesięcy 91,66
  5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
  193.061,42 60 miesięcy 92,53
  6 Lider konsorcjum:
  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
  DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  Partner konsorcjum
  Firma TRANSPORTOWO-BUDOWLANO-DROGOWA
  „DYLMEX” Tomasz Dyl
  ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów
  177.880,82 60 miesięcy 100,00
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.