2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Zabezpieczenie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice-Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+858 do 1+578”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Mariusz Mroczek
Stoki Duże 9, 27-440 Ćmielów
1.280,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
984,00
3 Nadzory Budowlane-Obsługa Inwestycji MJJ
Marek Jakóbkiewicz
Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce
2.583,00
4 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
1.820,40