2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, remont dróg gminnych na terenie gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana
Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
6.027,00
2 Usługi Projektowo-Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” Maciej Styś
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów
12.000,00
3 Marcin Walkiewicz
Ul. Tarnowskiego 28/3, 39-400 Tarnobrzeg
6.500,00
4 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
5.412,00