2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw oraz innych obiektów sportowych na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane” oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.H.U. „WW” Wojciech Wyrzykowski
ul. Wolności 43
44 – 268 Jastrzębie Zdrój

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp Wykonawca Kwota zł
(brutto)
1 P.H.U. „WW” Wojciech Wyrzykowski
ul. Wolności 43
44–268 Jastrzębie Zdrój
615,00
2 Jacek Nowicki
ul. Dziewanny 4/22
20–539 Lublin
900,00
3 Zakład Remontowo – Budowlany „Budpol”
Krzysztof Malesa
ul. J. Korczaka 21 d
05–300 Mińsk Mazowiecki
1 107,00
4 Aderuido Krzysztof Stasiak
ul. Majdańska 11/104
04–088 Warszawa
1 230,00
5 Bułak & Syn Budownictwo Maciej Bułak
ul. Bolesława Chrobrego 6A/4
15–057 Białystok
1 451,40
6 Usługi Budowlano – Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40
28–200 Staszów
2 214,00
7 Wycena Nieruchomości, Usługi Budowlane
Grażyna Inglot
ul. Marchołta 39/41
31–416 Kraków
2 460,00
8 Maja s.c.
Ewelina Piotrowska, Łukasz Piotrowski
ul. Świętokrzyska 30/63
00–116 Warszawa
3 000,00
9 Promax” Biuro Projektowe
ul. Radomska 29/106
27–200 Starachowice
4 678,92
10 Prokem mgr inż. Mateusz Kempa
ul. Leszka Czarnego 19
27–600 Sandomierz
5 900,00