2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Część I
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Część II
ST PROJEKT Jacek Staniek
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

Część III
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:
Oferty spełnią warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsze cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
Część I
1 Beata Barszcz
Jaślany 406, 39-334 Tuszów Narodowy
12.500,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
9.594,00
3 Pracownia Projektowa „MULTIPROJEKT”
Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A, 23-440 Frampol
29.274,00
4 ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa
11.672,70
5 Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg
10.500,00

Część II

1 Beata Barszcz
Jaślany 406, 39-334 Tuszów Narodowy
13.100,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
10.787,10
3 Pracownia Projektowa „MULTIPROJEKT”
Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A, 23-440 Frampol
36.285,00
4 ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa
9.876,90
5 Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg
15.000,00

Część III

1 Beata Barszcz
Jaślany 406, 39-334 Tuszów Narodowy
9.000,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M.C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
7.995,00
3 Pracownia Projektowa „MULTIPROJEKT”
Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A, 23-440 Frampol
20.172,00
4 ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa
8.979,00
5 Tadeusz Żak
ul. H. Sienkiewicza 291B, 39-400 Tarnobrzeg
8.600,00