2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO 28-210 Busko Zdrój Mikułowice 261

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
brutto
-zł-
1 Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „WAGRA”
Wacław Ostrowski Wyżnica Kol. 94
3,56
2 Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO 28-100 Busko Zdrój Mikułowice 261 3,40
3 Firma Remontowo-Budowlana mgr inż. Radosław Rokosz 31-610 Kraków os. 1000 lecia 35/16 3,79
4 Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Tuczępy 5,24
5 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie 4,75