2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3, 4 i 7

dot.: postępowania udzielenie zamówienia publicznego pn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Klimontów do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 i roku szkolnym 2016/2017 miesiące wrzesień-grudzień
Numer ogłoszenia w BZP: 206002 – 2015; data zamieszczenia 12.08.2015 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Część 3 – Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43,
  27-640 Klimontów
  Część 4 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  Część 7 – Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43,
  27-640 Klimontów
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferty spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedstawiają najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych kryteriów oceny ofert.
  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Lp. Wykonawca Liczba przyznanych punktów
  cena czas podstawienia pojazdu zastępczego Razem
  Część 3
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa Ułanowice 43, 27-640 Klimontów 90,00 6,67 96,67
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  61,20 6,67 67,87
  Część 4
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów
  90,00 6,67 96,67
  Część 7
  1. Usługi Przewozowe „MINIBUS” Ryszard Krupa
  Ułanowice 43, 27-640 Klimontów
  90,00 6,67 96,67
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami w częściach 3, 4 i 7 możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.