2015Przetargi

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”

Zmiana treści zaproszenia do składania ofert

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia:
jest:
do dnia 31.07.2015 r.

winno być:
do dnia 29.10.2015 r.