Nowości

Dożynki sołeckie w Nawodzicach

W niedzielę 6 sierpnia w miejscowości Nawodzice odbyły się Dożynki Sołeckie. Obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem sprzed budynku świetlicy w Nawodzicach do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Rafał Cudziło, a homilię wygłosił ks. kan. Zbigniew Kuras. Po zakończonej mszy barwny korowód przy dźwiękach kapeli przeszedł na plac, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości dożynkowych. Gospodarze dożynek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie Robert Orłowski wraz z Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach Grażyną Muchą przywitali wszystkich zaproszonych gości m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego, Zastępcę Burmistrza Edwarda Przytułę, Zastępcę Dyrektora ARiMR w Kielcach Annę Paluch, Dyrektora ODR w Sandomierzu Piotra Lipińskiego, Starostę Sandomierskiego Marcina Piwnika, Wicestarostę Sandomierskiego Pawła Niedźwiedzia, Radnych Rady Miejskiej w Klimontowie oraz wszystkich mieszkańców Nawodzic. Starostowie Dożynek – Pani Ewa Gronek i Pan Szymon Miegoń tradycyjnie przekazali na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego chleb upieczony z mąki zbóż z tegorocznych zbiorów. Podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę złożyli: Burmistrz Marek Goździewski, Anna Paluch reprezentująca również Poseł na Sejm RP Agatę Wojtyszek, Poseł Marek Kwitek, Piotr Lipiński oraz Paweł Niedźwiedź. Po przemówieniach, prezentacji gospodarzy dożynek i ośpiewaniu wieńca dożynkowego przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach rozpoczęła się część artystyczna. Przed publicznością wystąpił zespół śpiewaczy przy KGW Gorzyczany oraz zespół SIDUS z Centrum Kultury i Sztuki z Połańca. Następnie firma Hocki-Klocki przeprowadziła szereg zabaw i konkursów dla dzieci. Tytuł Rolnika Nawodzic w tym roku trafił do Pana Pawła Bieńka, który w nagrodę otrzymał kosz pełen słodkości. Poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Nawodzice. Organizatorami imprezy byli Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, Sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nawodzicach. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej do późnych godzin nocnych trwała tradycyjna zabawa dożynkowa.