Aktualności

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W niezwykle uroczystej oprawie, dnia 26.10.2014r., 27 par żyjących na terenie gminy Klimontów świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Kazimierzem Kotowskim, Wójtem Gminy Klimontów Ryszardem Adamem Bieniem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Klimontów Janem Rębaczem wraz z Radnymi Gminy Klimontów.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie, odprawioną przez proboszcza miejscowej parafii, ks. kanonika Henryka Hendzela, podczas której homilię wygłosił ksiądz emeryt Adam Nowak. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.
Druga część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Wszystkich gości przywitał Kierownik USC Adam Przybylski
-…Mija 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, że będziecie dzielić razem dobre i złe, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście mimo wielu złożonych zdarzeń losowych. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych. Było też może i wiele dni smutnych, przykrych a nawet tragicznych. Wszystkie te przeżycia- radości i smutki, troski i obowiązki związały Was jeszcze bardziej…-
Z rąk pana Wicemarszałka i pana Wójta, którzy w tym momencie reprezentowali Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali medale za długoletnie pożycie i stosowne legitymacje. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez gminę Klimontów. Do życzeń pana Wójta dołączyli się Adam Przybylski, Kierownik USC w Klimontowie, Wicemarszałek Kazimierz Kotowski, oraz Jan Rębacz – Przewodniczący Rady Gminy Klimontów. Szczególnie wzruszający był moment powtórzenia przysięgi małżeńskiej. W imieniu małżonków głos zabrała Pani Henryka Markot była Kierownik USC Klimontów dziękując Wójtowi za pamięć o Jubilatach i za zorganizowanie uroczystości. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par.
Na koniec uczestnicy spotkania obejrzeli występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. Uroczyste spotkanie zostało umilone melodiami kapeli Klimontowskiej.

Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

 1. Anna i Kazimierz Gradzikowie z Nawodzic
 2. Teresa i Jan Gruszeccy z Szymanowic Dolnych
 3. Henryka i Józef Markotowie z Klimontowa
 4. Daniela i Henryk Trojanowscy z Wilkowic
 5. Janina i Mieczysław Skowronowie z Górek
 6. Janina i Marian Czech z Nawodzic
 7. Jadwiga i Kazimierz Sadowscy z Pęchowa
 8. Barbara i Stanisław Piotrowiczowie z Goźlic
 9. Stanisława i Zygmunt Kargulewiczowie z Konar
 10. Krystyna i Wiesław Bieniek z Nawodzic
 11. Aleksandra i Marian Bednarz z Pęchowa
 12. Zofia i Jan Orłowscy z Nawodzic
 13. Weronika i Zygmunt Mazur z Kępia
 14. Krystyna i Stanisław Baran z Pokrzywianki
 15. Genowefa i Jerzy Szczypińscy z Klimontowa
 16. Zofia Ewa i Stanisław Góreccy z Pęchowa
 17. Janina i Józef Pacholczakowie z Byszowa
 18. Marianna i Józef Kurzępa z Goźlic
 19. Kazimiera i Kazimierz Paciura z Nasławic
 20. Irena i Stanisław Dąbek z Klimontowa
 21. Halina i Jan Beraś z Pęchowa
 22. Marianna i Jerzy Kołacz z Konary-Kolonii
 23. Jadwiga i Mieczysław Puto z Klimontowa
 24. Stanisława i Edward Piórkowscy z Nowej Wsi
 25. Zofia i Józef Wiatrowscy z Górek

Diamentowe Gody

Zofia i Jan Mucha z Nawodzic

Szmaragdowe Gody

Sławomir i Anna Hamerscy z Klimontowa