Nowości

Nowy wóz dla klimontowskich druhów

W dniu 19.11.2021 roku w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem podpisali umowę dofinansowania opiewającą na kwotę 400 000 zł. Dofinansowanie dotyczy zakupu nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klimontów. Fundusze na wniosek Wojewody zostały przyznane z ogólnej rezerwy budżetu państwa.

Koszt zakupu wozu strażackiego wynosi 1 100 000 zł. Na zakup pojazdu strażacy z OSP Klimontów otrzymali promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 400 000 zł, zaś 300 000 zł dołożył samorząd Gminy Klimontów.

Zdjęcia: ŚUW