AktualnościOgłoszenia

XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP

W niedzielę 21 listopada 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Zakrzowie odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Klimontowie.

Zjazd otworzył Dh Mirosław Kwapiński, który przywitał zaproszonych gości oraz przybyłych druhów. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski, Zastępca Burmistrza Edward Przytuła, Komendant Powiatowy PSP w Sandomierzu mł. bryg. Piotr Krytusa, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, Wicestarosta Paweł Niedźwiedź, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Dh Bolesław Gradziński, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Dh Waldemar Maruszczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie Robert Orłowski.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności oraz działalności komisji rewizyjnej za okres upływającej kadencji. Podsumowano najważniejsze wydarzenia z lat 2016 – 2021 oraz wykonane inwestycje i zakupiony sprzęt na potrzeby OSP.

Podczas zjazdu ukonstytuowały się nowe władze w następującym składzie:
Prezes – Dh Marek Goździewski
V-ce Prezes – Dh Mirosław Kwapiński
V-ce Prezes – Dh Cezary Luzak
V-ce Prezes – Dh Wiesław Kwiecień
Komendant Gminny – Dh Jan Kapusta
Z-ca Komendanta Gminnego – Dh Bogusław Pawlik
Z-ca Komendanta Gminnego – Dh Tomasz Jaśkiewicz
Skarbnik – Dh Stanisław Bajur
Sekretarz – Dh Mateusz Cienik

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
Przewodniczący – Dh Zygmunt Kołacz
Z-ca Przewodniczącego – Dh Piotr Lipiec
Sekretarz – Dh Anna Pawlik,

Dokonano także wyboru przedstawicieli do zarządu oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego:
Dh Marek Goździewski, Dh Mirosław Kwapiński, Dh Jan Kapusta, Dh Feliks Szafirowski.

Była też okazja do podziękowania dla odchodzących władz za dotychczasową współpracę i wkład na rzecz oddziału gminnego oraz dla osób które współpracują z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu gminy.

Na zakończenie zjazdu głos zabrał nowo wybrany Prezes Zarządu Dh Marek Goździewski, który zakończył obrady.

Serdeczne podziękowania dla Pań z KGW Zakrzów za przygotowanie poczęstunku oraz kącika kawowego.

Uczestnicy XII Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Klimontowie