2015Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Ogłoszenie
o sprzedaży samochodów

Gmina Klimontów uprzejmie informuje o zamiarze sprzedaży – w trybie pisemnego przetargu publicznego samochodów:

  • Lancia Kappa 2,0 TB BN, nr rej. TSA 21 RV, nr VIN ZLA83800002110340, rok produkcji 2000, benzyna / gaz, cena wywoławcza: 2 500,00 zł brutto.
  • Opel Corsa, bez tablic i dowodu rejestracyjnego, nr VIN W0L0XCF6846140981, rok produkcji 2004 – pojazd w znacznym stopniu zdekompletowany, cena wywoławcza: 600,00 zł brutto.
  • Jelcz 004C, nr rej. KIB004C, nr 50002, rok produkcji 1983 – samochód specjalistyczny – pożarniczy – współwłasność – OSP Konary, cena wywoławcza: 6 500,00 zł brutto.

Samochody można oglądać w dni robocze od 27.05.2015 r. do 10.06.2015 r. w godzinach 900 – 1500, po wcześniejszym umówieniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem – 158661006.
Oferty pisemne (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1, 2, 3) z proponowaną kwotą zakupu poszczególnego samochodu należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – wybrana marka kupowanego samochodu”, w dni robocze od 730 – do 1530, do dnia 10.06.2015 r.
Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę.
Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży (Załącznik nr 4) i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie.
Gmina Klimontów zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.
Gmina Klimontów nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów.