AktualnościOgłoszenia

OSP Zakrzów w KSRG

Decyzją Nr XIII/157 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja 2022 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego została włączona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie.

W dniu 31 stycznia 2022 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu mł. bryg. Piotr Krytusa zawarł porozumienie z Miastem i Gminą Klimontów reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Zakrzowie reprezentowaną przez Prezesa Feliksa Szafirowskiego, dotyczące włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego.

Porozumienie określa prawa i obowiązki stron, związane z włączeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, na które strony wyraziły zgodę.

Na podstawie podpisanego porozumienia, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w dniu 21 lutego 2022 roku wystąpił  z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc. Porozumienie obowiązuje do 30 kwietnia 2027 roku.

Gratulujemy druhom z OSP Zakrzów.

Decyzja o włączeniu OSP Zakrzów do KSRG Decyzja o włączeniu OSP Zakrzów do KSRG