Aktualności

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje że do dnia 15.09.2017 roku przyjmuje wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Kwoty kryterium dochodowego wynoszą 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodziny.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się ze z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.