2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”.
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena (zł)
1 Usługi Budowlano-Projektowe
Leszek Zaremba
ul. H. Kołłątaja 1/40, 28-200 Staszów
9.840,00
2 „EKO-BUD”
Grudziński Paweł
ul. Wybickiego 14, 28-200 Staszów
11.900,00
3 Konsorcjum firm:
-AQUADUCTUS
Biuro Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Münnich,
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce
– Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN
mgr Emilia Moszyńska-Münnich
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce
19.000,00
4 PROMIX
ul. Wyzwolenia 21/41, 35-213 Rzeszów
32.900,00