AktualnościStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do 2030

Raport z konsultacji dot. Diagnozy Strategicznej

Zgodnie z zarządzeniem nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Diagnozy Strategicznej dla „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030” przeprowadzono w dniach 4 sierpnia 2022 do dnia 24 sierpnia 2022r. konsultacje społeczne. W ich trakcie nie zgłoszono uwag.

Diagnozę Strategiczną dla „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030” opublikowano na stronie internetowej Gminy Klimontów https://klimontow.pl/konsultacje-dot-diagnozy-strategicznej/ oraz na profilu gminy w serwisie Facebook https://www.facebook.com/miastoigminaklimontow