Aktualności

W Gminie Klimontów dużo radości, bo świętujemy 100 lat wolności

Kółko Rolnicze w Konarach informuje, że w dniach od 01.08.2018 r. do 30.10.2018 r. realizowało projekt pn. „W Gminie Klimontów dużo radości, bo świętujemy 100 lat wolności – piknik historyczno-patriotyczny” dofinansowany w kwocie 2 500,00 zł ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce za pośrednictwem Ośrodka Promowania i wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Głównym celem projektu było wzbudzenie w lokalnej społeczności ducha patriotyzmu oraz zaangażowanie tej społeczności do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach podkreślających wartości patriotyczne i wolnościowe. W trakcie trwania projektu w GBP zorganizowano wystawę pn. „Bitwa pod Konarami drogą do Niepodległości”. Przeprowadzono szereg prac porządkowych w Parku Katyńskim w Byszowie poprzez koszenie trawy, przywrócenie drożności alejek pomiędzy dębami, odnowienie istniejących i uzupełnienie brakujących tabliczki przy Dębach Pamięci. Zostały wymienione słupki przy tabliczkach na nowe, wyczyszczono i pomalowano istniejące ławki w parku, odnowiono stacje Drogi Krzyżowej. Uwieńczeniem działań była organizacja pikniku historyczno–patriotycznego, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, który był dobrą okazją do przypomnienia lokalnej historii oraz jak ważne w naszym życiu są nasze korzenie i że nigdy nie możemy zapomnieć skąd nasz ród. Dzięki projektowi udało się podnieść poziom wiedzy historycznej mieszkańców Gminy Klimontów w odniesieniu do wydarzeń mających miejsce 100 lat temu, zintegrować oraz wzbudzić chęć do wspólnego działania. Odnowiony Park Katyński, będzie służył do integracji i wypoczynku mieszkańcom miejscowości Byszów jak i całej gminy. W realizację projektu włączyły się instytucje i organizacje działające na terenie Gminy Klimontów oraz Mieszkańcy.