2018Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa i montaż multimedialnej „Ławki Niepodległości” według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej ogłoszenie w BIP nr 78 z dnia 05.11.2018 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Elektro Alex Sp. z o. o.
Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin
woj. podlaskie

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

Oferty złożone w postępowaniu:

Lp. Wykonawca Cena
1 Firma Kamieniarska Road Memory
Sławomir Chudoba
ul. Kościelna 4, 22-425 Grabowiec
woj. lubelskie
50 000,00 zł
2 YERG Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 23/4, 61-838 Poznań
woj. wielkopolskie
36 990,00 zł
3 SEEDIA sp. z o. o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
woj. małopolskie
29 900,00 zł
4 Elektro Alex Sp. z o. o.
ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin
woj. podlaskie
23 999,00 zł