2015Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu komputerowego oraz serwera dla Projektu Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów” ogłoszenie BZP nr 80744 z dnia 10.04.2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Zamawiający wymaga w SIWZ zapisu: „Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy”
Czy zamawiający dopuści komputery z obsługą BIOS przy pomocy klawiatury lub myszy?
Odpowiedz:
Nie

Pytanie 2
Zamawiający wymaga w SIWZ zapisu: „Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,”
Żaden z obecnie dostępnych na rynku komputerów nie udostępnia takiej funkcjonalności. Większość komputerów umożliwia odczyt z BIOS jedynie daty jego kompilacji. Czy zamawiający dopuści komputery nieposiadające możliwości odczytu daty wyprodukowania z BIOS?
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia treść SIWZ – załącznik nr 7:
jest:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania
winno być:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: nr seryjnym komputera
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: nr seryjnym komputera

Pytanie 3
Datę produkcji komputera, producenci udostępniają w serwisach www po podaniu numeru seryjnego, czy takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane za wystarczającą weryfikację daty produkcji?
Odpowiedz:
Nie

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści aby komputery stacjonarne typ A i typ B były wyposażone w zasilacz ATX, o mocy 300W i sprawności 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz z prądu zmiennego.
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia treść SIWZ – załącznik nr 7:
jest:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 350W i sprawności przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 350W i sprawności przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego
winno być:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 280W i sprawności przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Zasilacz ATX, o mocy minimalnej 280W i sprawności przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści aby komputery stacjonarne typ A i typ B były wyposażone w obudowę posiadającą wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami?
Odpowiedz:
Nie

Pytanie 6
Dotyczy komputera Typ A i B (wiersz BIOS).
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchomiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowywaniu slotów PCI.
Ze względu, że Zamawiający nie wymaga wyposażenia komputera w złącze PCI to możliwość zarządzania nim jest niepotrzebną funkcjonalnością. Czy zamawiający uzna komputer za zgodny z SIWZ w przypadku zaproponowania sprzętu bez złączy PCI, a tym samym bez możliwości zarządzania nimi?
Odpowiedz:
Zamawiający usuwa z treści SIWZ zapis:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI

Pytanie 7
Dotyczy komputera Typ A i B (wiersz BIOS).
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Ze względu, że Zamawiający nie wymaga wyposażenia komputera w port równoległy to możliwość włączenia go i wyłączenia jest niepotrzebną funkcjonalnością. Czy Zamawiający uzna komputer za zgodny z SIWZ w przypadku zaproponowania sprzętu bez portu równoległego, a tym samym bez możliwości włączenia/ wyłączenia go?
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia treść SIWZ
jest:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
winno być:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Pytanie 8
Dotyczy komputera Typ A i B (wiersz Obudowa i Zasilacz).
Małogabarytowa, umożliwiająca pracę w pozycji pionowej lub poziomej, wyposażona przynajmniej w:
• 1 zewnętrzną zatokę5.25”
• 1 wewnętrzne zatoki 3,5”
Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 90cm.
ATX, o mocy minimalnej 350W i sprawności przynajmniej 85%, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić sumę wymiarów w/w zapisie na 100cm oraz dopuści zasilacz o mocy powyżej 280W.
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia treść SIWZ – załącznik nr 7:
jest:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Obudowa: suma wymiarów nie może przekroczyć 90cm
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Obudowa: suma wymiarów nie może przekroczyć 90cm
winno być:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Obudowa: suma wymiarów nie może przekroczyć 100cm
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Obudowa: suma wymiarów nie może przekroczyć 100cm
Odpowiedz na drugą część pytania dotyczącą zasilaczy zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 4

Pytanie 9
Dotyczy komputera Typ A i B (wiersz Wymagania dodatkowe).
Złącza video min.: 1 x DVI
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie innego rodzaju złącza (Display Port) zgodnego z zaproponowanym w postępowaniu monitorem lub przejściówki? Złącze Display Port jest tożsame ze względu jakościowego do złącza DVI.
Odpowiedz:
Zamawiający zmienia treść SIWZ – załącznik nr 7:
jest:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Wymagania dodatkowe: złącza video min.:1xDVI
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Wymagania dodatkowe: złącza video min.:1xDVI
winno być:
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ A): 120 sztuk
Wymagania dodatkowe: złącza video min.:1xDVI lub 1x Display Port
Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności stawiane zamawianym komputerom (typ B): 73 sztuki
Wymagania dodatkowe: złącza video min.:1xDVI lub 1x Display Port

Pytanie 10 
Dotyczy komputera Typ A i B (wiersz Pamięć operacyjna).
Pamięć RAM 4 GB, z możliwością rozbudowy do 8 GB
Ponieważ Zamawiający wymaga dokonania modernizacji i przeglądu komputerów pod koniec 2015 roku, która wiąże się z dołożeniem kości RAM w komputerach to czy zamawiający wymaga 1 wolnego slotu na pamięć?. Powyższy Zapis nie gwarantuje takiej możliwości.
Odpowiedz:
Tak

Pytanie 11
Dotyczy komputera Typ A i B i Monitory.
Czy z uwagi na wymaganą przez Zamawiającego długość gwarancji, w/w sprzęty komputerowe mają pochodzić od jednego producenta?
Odpowiedz:
Zamawiający nie wymaga aby monitory i pozostały sprzęt komputerowy pochodził od jednego producenta.

Pytanie 12
Dotyczy Załącznika nr 4A
Cz. I
Czy Zamawiający pod pojęciem Opis szczegółowy/specyfikacja techniczna/ producent rozumie wskazanie przez Oferentów: nazwy producenta zestawu komputerowego/serwera/monitora/drukarek/oraz oprogramowania opisanego w SIWZ, ich dokładną specyfikację wraz z dokładnymi nazwami modelów procesorów, pamięci ram, dysków twardych, kart graficznych, płyt głównych, ilości portów USB (oraz ich rozmieszczenie na obudowie)?
Odpowiedz:
Tak
Cz. II
Czy Zamawiający wymaga podania tzw. „Part Numberów” czyli numerów seryjnych oraz kart katalogowych w celu weryfikacji sprzętu pod względem zgodności z SIWZ?
Odpowiedz:
Nie

Pytanie 13
Dotyczy zapisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia komputerom (typ A):120 sztuk oraz komputerom (typ B): 73 sztuk o zapis:
BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: o nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania.
Czy Zamawiający rezygnuje z informacji odczytywanej z BIOS o dacie wyprodukowania komputera?
Odpowiedz:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 2

Pytanie 14
Dotyczy wyjaśnienia zapisu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia komputerom (typ A):120 sztuk oraz komputerom (typ B): 73 sztuk o zapis:
BIOS: Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy.
Czy Zamawiający dopuści powyższy zapis w formie:
BIOS: Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury lub myszy.
Odpowiedz:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 1