2015Przetargi

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Lp. Nr działki,
nr obrębu
Powierzchnia Położenie
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w Studium (brak MPZP) Nr księgi wieczystej Cena nieruchomości w zł Uwagi
1. 117/1
3
0,55ha Borek Klimontowski RP – tereny upraw polowych KI1S/00036113/9 10.735,00  
2. 435
7
0,30ha Goźlice MNR – zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa KI1S/00052148/1 14.400,00  
3. 1547/1
18
0,50ha Nawodzice MNR – zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa KI1S/00003129/4 94.210,00  
4. 1547/2
18
0,54ha Nawodzice MNR – zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa KI1S/00021024/0 23.598,00  

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.), służy im pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, pod warunkiem złożenia przez nich oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30 marca 2015 roku do dnia 13 maja 2015r.

Uwaga: Studium (w przeciwieństwie do planu miejscowego) nie jest aktem prawa miejscowego i nie upoważnia do zabudowania działki.