2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego: „Wykonanie przeglądów i sprawdzenie stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie gminy Klimontów zgodnie z ustawą Prawo budowlane” oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Zamawiający informacje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawce:

Rafał Kwaśny Przeglądy – Odbiory
ul. Szwai 14/9
30 – 383 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Kwota zł (brutto)
1. Firma Specjalistyczna „ARL” – Andrzej Lipidalski
os. Stawki 18/24
27 – 400 Ostrowiec Św.
615,00
2. Admico Sp. z o. o.
ul. Potworowskiego 11
60 – 212 Poznań
1 033,20
3. Bułak &Syn Budownictwo Maciej Bułak
ul. Bolesław Chrobrego 6a/4
15 – 057 Białystok
1 512,90
4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„PROJ – BUD” Piotr Stolarski
ul. Norwida 25/3
44 – 100 Gliwice
1 842,05
5. JT. Studio Projekt Joanna Turbakiewicz
ul. Żytnia 9, 27 – 400 Ostrowiec Św
2 050,00
6. Tomasz Domański Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzory
ul. Dąbrówki 20m29
92 – 413 Łódź
1 653,12
7. Rafał Kwaśny Przeglądy – Odbiory
ul. Szwai 14/9
30 – 383 Kraków
550,00