AktualnościOgłoszenia

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – konsultacje

Zapraszamy do zapoznania się z:

  • projektem uchwały Rady Miejskiej w Klimontowie w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Klimontów wraz z uzasadnieniem,
  • mapą określająca granice obszaru zdegradowanego/obszar rewitalizacji,
  • Diagnozą służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla Miasta i Gminy Klimontów.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia od dnia 12.01.2024 r. do dnia 16.02.2024 r.