Aktualności

Zapraszamy na szkolenie „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej w ramach prowadzonego Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w szkoleniu „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”. Szkolenie jest bezpłatne i skierowane do osób pełnoletnich, mieszkańców obszaru działania LGD Ziemi Sandomierskiej, czyli mieszkańców gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność złożenia formularzy zgłoszeniowych

Szczegółowe informacje:
http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/857-wozki-szkolenie-2.html