2016Przetargi

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert dot.:
przetargu na sprzedaż środków trwałych z dnia 31.05.2016

Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena
wywoławcza
(brutto)
1 Beczka asenizacyjna „Kościan”
typ PS 45 nr rej. TGJ 638P
nr pod. 1802 – bez pompy
1987 3 500
2 Samochód śmieciarka Liaz Bobr
nr rej. TSA 63UE
nr VIN TNYBR1812H2FD0588
1987 10 000

Ogłaszający przetarg Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów, informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wybrano oferty.
Uzasadnienie: Oferty nie spełniają warunków oferenta. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Oferent Cena brutto
1 Pa.K. – TRANS – SERWIS Paweł Klimek Oferta
odrzucona
2 DJ.MET. – JÓZEF OLAK,
ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola
Oferta
odrzucona

Odrzucone oferty nie spełniały warunków formalnych dotyczących przetargu (brak wadium i/lub oferowana cena niższa od wywoławczej).