2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:
przetargu na sprzedaż środków trwałych z dnia 31.05.2016

Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena
wywoławcza
(brutto)
1 Samochód Star 200 (ciężarowy skrzyniowy)
nr. rej. TSA 23CV
nr fabr. A2000271374
1985 2000
2 Koparko-ładowarka UN 053.1
nr. rej. KJI 4283
Przemienne wysięgniki obrotowe
z łyżkami do kopania i załadunku
1988 8000

Ogłaszający przetarg Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Handel i Usługi Małgorzata Tkaczyk, Wł. Jagiełły 5, 87-617 Bobrowniki
(oferta dotycząca pojazdu Star 200)
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium). W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Oferent Cena brutto
1 Handel i Usługi Małgorzata Tkaczyk
Wł. Jagiełły 5, 87-617 Bobrowniki
(oferta dotycząca pojazdu Star 200)
2 570,00 zł
2 Pa.K. – TRANS – SERWIS Paweł Klimek Oferta
odrzucona
3 DJ.MET. – JÓZEF OLAK,
ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola
Oferta
odrzucona
4 Handel i Usługi Małgorzata Tkaczyk
Wł. Jagiełły 5, 87-617 Bobrowniki
(oferta dotycząca koparko-ładowarki)
Oferta
odrzucona

Odrzucone oferty nie spełniały warunków formalnych dotyczących przetargu (brak wadium i/lub oferowana cena niższa od wywoławczej).