2016Przetargi

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert dot.:
Star 200 TBI 7752, samochód użytkowany przez OSP Zakrzów

Ogłaszający, informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wybrano oferty.
Uzasadnienie: Oferty nie spełniają warunków oferenta.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
DJ.MET. – Józef Olak
ul. Krzywa 34
37 – 450 Stalowa Wola
Odrzucona oferta nie spełniała warunków formalnych dotyczących przetargu (brak wadium i/lub oferowana cena niższa od wywoławczej).