2015Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Zakup, dostawa kruszywa na remont dróg gminnych”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Handlowo-Usługowa „PIOTR-BUD” Bąk Piotr
ul. Legionów Polskich 2F, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawcy Cena
1 P.W. „ROBSON” Robert Wryk
ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz
113 080.00
2 Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o.
ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław
119 870.00
3 Firma Transportowo-Remontowa Usług Drogowo-Budowlanych
DROG-BUD-BIS Paweł Bąk
ul. Legionów Polskich 2E, 28-200 Staszów
121 000.00
4 Firma Handlowo-Usługowa „PIOTR-BUD” Bąk Piotr
ul. Legionów Polskich 2F, 28-200 Staszów
106 000.00
5 Firma Transportowo Handlowa Bogdan Myszka
Skopanie 18, 39-451 Skopanie
111 200.00
6 Firma Transportowo-Remontowa Usług Drogowo-Budowlanych
„DROG-BUD” Zbigniew Bąk
Czajków Płd. 142, 28-200 Staszów
116 000.00
7 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
155 000.00