2014Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot: postępowania o udzielenie zamówienia na:
sporządzenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
DENIPLAN Małgorzata Denis Kobyłka ul. Poniatowskiego 32A
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferent 35 projektów decyzji o warunkach zabudowy 2 projekty zmieniające decyzje o warunkach zabudowy 4 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1 projekt decyzji zmieniający decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
DENIPLAN Małgorzata Denis Kobyłka ul. Poniatowskiego 32A 5075 290 580 145
ZIK Studio Architektury i Urbanistyki Grzegorz Zarzycki
ul. Chęcińska 25/20
25-020 Kielce
8610 246 984 123
Stowarzyszenie Europejski Most
94-024 Łódź
ul. Wygodna 20
6457 184,5 738 92,25
Wiesław Polak
ul. Wyspiańskiego 4/52
39-400 Tarnobrzeg
14000 800 1600 400
VIVERE Łukasz Nitecki
97-500 Radomsko
ul. Sanicka 145
5250 160 600 80
Jan Krawczyk
ul. Topolowa 8
39-400 Tarnobrzeg
5110 292 584 120