2017Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Remont ul. Studziennej oraz ul. Tylnej w Klimontowie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019””

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Rafał Szyszkowski
ul. Kołłątaja 4/66, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Rafał Szyszkowski
ul. Kołłątaja 4/66, 28-200 Staszów
600,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1230,00
3 Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych
Tarnobrzeg, ul. Aleja Warszawska 16b
1.845,00
4 Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
2.337,00