2016Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa, remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 331002T Goźlice-Kozia Górka od km 0+535 do km 1+658
  2. Remont drogi gminnej w m. Ossolin nr ewid. dz. 196, 197 od km 0+000 do km 0+440
  3. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 76, 88, 231 Pęchów-Adamczowice od km 0+565 do km 1+165”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 SŁAWEX-LABOLATORIUM DRODOWE
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Sławomir Kurdziel
Ul. Kościuszki 7/31, 39-460 Nowa Dęba
3.690,00
2 Firma Projektowo-Budowlana Henryk Kobryń
ul. M. C. Skłodowskiej 1/13, 28-200 Staszów
1.353,00
3 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
1.476,00